Шевченкiвський район ДНЗ № 207 "Віночок"
Фінансова діяльність

 

 

 

ЗВІТ

завідувача комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207»

Дніпропетровської міської ради

з питань статутної діяльності у 2016-2017 навчальному році 

 

1. Загальна характеристика

      Комунальний заклад  освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207» Дніпропетровської міської ради (далі – ДНЗ № 207) розпочав функціонування 02.07.2012 р., а 21.09.2012 р. відбулося урочисте відкриття 2-х груп, 14.10.2013 р. – відкрито 3-тю групу, 23.01.2015 р. – 4-ту групу, 05.12.2016 р. – 5-ту групу.    

       Групові приміщення закладу забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням ін­тересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні при­міщення:

·         музична зала;

·         медичний блок;

·         прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

·         сучасний ігровий майданчик.

2.           Склад вихованців

За проектною потужністю ДНЗ № 207 розраховано на 110 місць для дітей віком від 2 до 6 (7) років.

За період 2012-2016 рр. укомплектовано 5 вікових груп:

·         2 -  групи для дітей раннього віку;

·         3 -  групи для дітей дошкільного віку.

Цього року заклад в середньому відвідувало 125 дітей, з них:

·         раннього віку — 34 дитини;

·         дошкільного віку — 91 дитина;

·         випущено до школи — 18 дитини.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

3.           Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечу­ють      27 працівників: 16 - молодшого обслуговуючого персоналу, 1 -  медичний працівник, 11 - педагогів, у тому числі: 1 вихователь-методист, 1 музичний керівник, 1 інструктор з фізкультури,  8 вихователів, 2 керівника гуртка.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного про­фесійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних мож­ливостей кожного.

Станом на 01.06.2017 р. у закладі на вакансії є: 0,5 ставки практичного психолога,  0,9 ставки вихователя, 0,625 ставки інструктора з фізкультури, 1 ставка музичного керівника (на час декретної відпустки), 0,25 ст. керівника гуртка з хореографії, 0,5 ст. вихователя методиста. Прийнято до закладу 7 осіб, з них 6 — педагогів, 1 — помічник вихователя.

Звільнено 3 особи  – педагоги (Наріченко О.В., вихователь, Шулєшова М.В. – вихователь, Штепа І.В. – керівник гуртка з хореографії – за власним бажанням).

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ № 207 відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

4. Підсумками дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу є:

1.  Цілеспрямована діяльність структурних підрозділів ДНЗ № 207 щодо реалізації основних завдань дослідно-експериментальної роботи допомогла актуалізувати зазначену проблему серед учасників навчально-виховного процесу, підвищити інтерес до проблеми та відповідальність за її розв’язання.

2.  Зросла кількість педагогічних працівників ДНЗ № 207, охопле­них інформаційно-просвітницькою роботою щодо організації та проведення у закладі заходів фізкультурно-оздоровчої робо­ти та позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

На постійному контролі в адміністрації ДНЗ знаходиться до­тримання санітарно-гігієнічних умов та режиму виховання дітей.

У ДНЗ № 207 впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.

Проблемою залишається захворюваність дітей після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний.

1.   Якість реалізації освітніх програм

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, екс­периментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Колектив закладу працює над тим, щоб,окрім базової програми, в дошкільному закладі впроваджувались спеціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання Інваріантної частини навчального плану:

·          «Хореографія»;

·         «Комп’ютерна грамота»;

·         «Шахи»;

·         «Англійська мова для дітей дошкільного віку».

Осередком методичної роботи дошкільного закладу залишається методичний кабінет, в якому зібрані необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компонента (нова редакція). В наявності всі чинні освітні та парціальні програми, методичні посібники, законодавчі та нормативні документи, художня та навчальна література, матеріали періодичних видань. Всі  матеріали методичного кабінету упорядковані відповідно до освітніх ліній розвитку.

У методичному кабінеті представлені матеріали з досвіду роботи вихователів. У творчих доробках містяться зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, доповіді до педрад, теоретичні матеріали, сценарії ранків тощо. Протягом року в методичному кабінеті організовувались виставки,  як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину».

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень професійності фахівців.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень: вихователі: Давидюк О.В. (методоб’єднання з економічного виховання дітей),  Похиленко А.В. (методоб’єднання «Формування духовності дошкільнят засобами мистецтва»); Багрім В.В. (методоб’єднання «Виховання патріотично налаштованої особистості дошкільника»); педагоги: Похиленко А.В., Давидюк О.В., Багрім В.В. отримали ступінь вищої освіти бакалавр за напрямком підготовки «Дошкільна освіта» та продовжують навчання для отримання ступеню магістр; вихователі Скрипко Г.П., Сороколіт В.Я, Сліпенко І.В. – отримують другу вищу освіту за напрямком підготовки «Дошкільна освіта»; педагоги Куденко Г.О., Похиленко А.В., Шулєшова М.В. відвідали  семінари-тренінги в рамках проекту «Садочок дружній до дитини» від організації ЮНІСЕФ; педагоги Куденко Г.О., Наріченко О.В., Білецька К.А., Сліпенко І.В. пройшли при ДОІППО тематичні курси з навчання дошкільників петриківського розпису. Старша медична сестра Палій К.В. брала активну участь в інструктивно-методичних нарадах при дитячій поліклініці № 15, атестувалась у 2017 р.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Медсестра ДНЗ», «Скарбничка вихователя», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практичний психолог ДНЗ», «Практика управління ДНЗ».

6. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 207  здійснює завідувач, спеціаліст вищої категорії – Куденко Г.О.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у до­шкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

·         рада ДНЗ;

·         батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

·         профспілковий комітет;

·         педагогічна рада;

·         загальні збори батьків та членів трудового колективу;

·         пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ № 207 поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності ко­лективу виконання річних завдань:

1.          комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2.          організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчаль­но-виховному процесі;

3.          складання парціальних програм для здійснення освітньої ді­яльності;

4.          складання бюджетного запиту на наступний рік;

5.          організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

   Розуміючи важливість цієї роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками об­ліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з бать­ками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння мето­дами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу консультативного пункту «Дошколярик»;

6.          колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому у ДНЗ продовжується робота над розробкою власного веб-сайту. Працівники розробили його самостійно, ін­формація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

7.          організація роботи зі зверненнями громадян є важливою скла­довою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідувача ДНЗ було близько 100 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ;

8.    організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють твор­чо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту») в розмірі 100% посадового окладу. Кращі працівники були відзначені грамотами відділу освіти;

9.    організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через раду ДНЗ, загальні батьківські збори.

7.    Організація роботи із сім’ями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

·         батьківські збори;

·         індивідуальні консультації різних спеціалістів;

·         виготовлення саморобок разом з дітьми;

·         спільні виставки, участь у святах;

·         благочинні акції «Допоможемо один одному»;

·         дні відкритих дверей.

8.  Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

9.    Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої нака­зом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони  здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований кухар. Про його  роботу свідчать результати: за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану при­міщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, медичному персоналу за відпові­дальне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчо­блоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профі­лактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

У закладі харчуються діти пільгових категорій: 6 дітей з 5 малозабезпечених сімей, 10 дітей з 7 багатодітних сімей, 2 дітей, батько яких є учасником АТО.

Порядок організації харчування дітей  здійснюється згідно з  “Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”.

Режим харчування - триразовий. Також в закладі  організовується додатковий сніданок у вигляді фруктового соку або свіжих фруктів.

10.  Система роботи щодо соціального захисту дитини

В КЗО ДНЗ№ 207 створені всі умови для реалізації державних гарантій дітям різних соціальних категорій на отримання дошкільної освіти, здобуття якісної освіти на рівні, що відповідає їх здібностям та можливостям.

Упродовж 2016/2017 навчального року велика робота була проведена щодо соціального захисту дітей, правової освіти дошкільників, запобігання проявів жорстокого ставлення до дітей, приниження їх гідності.

Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» в ДНЗ постійно ведеться облік дітей пільгових категорій, база оновлюється щоквартально, своєчасно подаються звіти про організацію роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій до Управління освіти адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради.

Наказом по дошкільному закладу «Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства по ДНЗ № 207» призначено громадським інспектором Федорову С.Г., вихователя-методиста. Робота щодо соціального захисту дітей проводиться громадським інспектором з охорони дитинства відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенції про права дитини.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2016 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ. Були розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. Дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі до відома батьків і педагогів під час бесід та консультацій, на засіданнях виробничих нарад, батьківських зборів, Ради закладу тощо. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

Пріоритетними  напрямками в роботі соціальної служби на 2016/2017 н.р. було: охорона психологічного та фізичного здоров’я дітей, захист їх прав, створення оптимальних можливостей для реалізації власного потенціалу кожної дитини.

Відповідно до проведення обліку дітей пільгового контингенту за 2015/2016 навчальний рік отримано наступні дані:

№з/п

Пільгові категорії

Кількість дітей даної категорії

Кількість сімей

1

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

0

0

4

діти з багатодітних родин

10

8

5

діти-інваліди (які мають посвідчення)

1

1

6

діти, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

0

0

11

діти із сімей внутрішньо переміщених осіб

1

1

12

діти із сімей , що мають статус АТО:

2

2

 

Всього дітей пільгових категорій

14 дитини

12

Щорічно формується банк даних про дітей таких категорій.

Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування, розроблено та впроваджується ряд заходів: благодійна допомога до Дня захисту дитини, виготовлення подарунків дітьми старших груп до свят, організація Днів народження. Батькам надаються додаткові консультації спеціалістів.

Профілактична діяльність соціальної служби в цьому році була різнобічною, проводилась по запиту батьків та адміністрації з метою підвищення самооцінки дитини, для зняття емоційного напруження, поліпшення психоемоційного стану кожної дитини та мікроклімату у групі. Діти групи ризику під час ігор, занять, бесід навчалися навичкам успішного спілкування. Корекційна робота підвищила рівень емоційного благополуччя та самооцінку дітей, знизила тривожність, поліпшились взаємовідносини з однолітками. Вони стали більш впевнені в собі, вміють конструктивно спілкуватись та звертатись за допомогою до дорослого.

В закладі ведеться певна робота по забезпеченню захисту дітей від будь яких форм насильства. За результатами щорічного анкетування фактів жорстокого поводження з дітьми не виявлено, не має ситуацій коли принижується людська гідність.

11.Система роботи закладу щодо попередження травматизму

З урахуванням специфіки місця розташування належна ува­га приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямо­вана на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичай­ної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбе­реження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

У  ДНЗ № 207 є необхідна документація щодо організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Ведеться систематична робота з дотримання правил техніки безпеки, створений куточок з безпеки життєдіяльності. Навчальний заклад забезпечений вогнегасниками. Проблемним залишається питання підключення автоматичної пожежної сигналізації, з підключенням до пульту цілодобового спостереження.

Щорічно здійснюється перевірка стану заземлення та опору ізоляції, на всіх сходах розташовані плани евакуації, пожежні виходи функціонують і знаходяться у належному стані. Зібрані необхідні нормативні та методичні матеріали з питань охорони праці та пожежної безпеки.

Результатом роботи з дотримання техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки є відсутність нещасних випадків під час навчально-виховного процесу.

12.Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозу­ванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господар­ської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згід­но з кошторисом, сформованим міською радою.

Загальна площа  території дошкільного закладу складає 7323 м², а загальна площа будівлі становить 746 м².

На території знаходяться дві будівлі: основний корпус та господарчий блок. Будівля освітньої установи введена в експлуатацію в 1964 році. Приміщення закладу складається з одного двоповерхового будинку. На першому поверсі розташовані: кабінети практичного психолога та завідувача, 1  садова група, 1 група для дітей раннього віку, харчовий блок, кімнати прання і прасування та інші службові приміщення. На другому поверсі розташовані: музична зала, методичний кабінет, медичний кабінет, ізолятор,  2  садові групи. Приміщення дошкільного навчального закладу відповідають Державним санітарним нормам та правилам «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2013 № 678 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 р. за № 1370/23902.

Стан даху  та підвального приміщення знаходиться в задовільному стані.

На території ДНЗ передбачені групові  та господарські майданчики. Земельна ділянка дошкільного закладу має суцільну огорожу. Заклад користується системою опалення від середньої загальноосвітньої школи № 119. Система опалення знаходиться у робочому стані. Централізоване гаряче водопостачання  відсутнє. Забезпечення гарячою водою харчоблоку, пральні та групових приміщень  здійснюється за допомогою водонагрівальних баків. Водопровідна система  замінена частково на пластикову. Технічні комунікаційні системи будівлі знаходяться у робочому стані. Приміщення дитячої установи відремонтовані і перебувають у задовільному санітарно-гігієнічному стані.

В приміщеннях, де знаходяться діти, підтримується комфортний температурний режим та постійний доступ чистого повітря.

Джерело штучного освітлення розділено рівномірно на всі приміщення, де знаходяться малюки.

Оснащення приміщень для роботи з дітьми підтримується у належному стані, розроблений перспективний план розвитку матеріально-технічного забезпечення на період до 2018 року, який реалізується як за рахунок бюджетних, так і позабюджетних коштів. Педагогічний і батьківські колективи додають зусиль для покращення матеріально-технічної бази  ДНЗ, що мають позитивний результат.

Для створення належних умов в дошкільному закладі з дня відкриття садочка завдяки батьківській благодійній допомозі, керівництву міста та району  придбані: меблі, посуд, м’який інвентар, миючі засоби, канцтовари, іграшки дитячі.  Педагоги разом з батьками вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових  ділянках, відремонтували тіньові навіси. За бюджетні кошти були відремонтовані всі групи закладу.

Міський депутат Головаха П.В. у серпні 2017 надав матеріальну допомогу ДНЗ у вигляді встановлення 29 шт. нових металопластикових вікон  

У 2016 р. комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207» Дніпропетровської міської ради за підсумками планової атестаційної експертизи визнаний атестованим терміном на 10 років відповідно до наказу відділу освіти Шевченківської  районної у м.Дніпропетровську ради від 19.05.2016 р. № 105 «Про підсумки атестаційної експертизи комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207» Дніпропетровської міської ради».

 13.Пріоритетні напрямки роботи та завдання на 2017-2018 н.р.

У новому 2017-2018 н.р. організація освітньої діяльності в  комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207» Дніпровської міської ради здійснюватиметься відповідно до: Законів України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Про стратегію національно-потріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-потріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 р. № 641)», Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 р. № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я  України від 24.03.2016 р. № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 р. № 446), Листів МОН України від 02.09.2016 р. № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 р. № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», інших нормативно-правових актів чинного законодавства.

            Метою роботи КЗО ДНЗ № 207 визначено:

-                     забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я;

-                     виховання ціннісного ставлення до природного й   соціального довкілля, до самої себе;

-                     формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих;

-                     гнучке реагування на  сучасні соціокультурні запити;

-                     збагачення знань дітей необхідною якісною інформацією;

-                     допомога дітям в реалізації їх природного потенціалу;

-                     орієнтація на загальнолюдські та національні цінності.

Керуючись новим Базовим компонентом дошкільної освіти, КЗО ДНЗ № 207 працюватиме на засадах:

-                     визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

-                     збереження дитячої субкультури;

-                     створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

-                     пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

-                     повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

-                     компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

-                     надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;

-                     формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду.

Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу

 у новому навчальному році є:

- створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі,

-          сприяння своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі,

-          продовження роботи щодо організації сучасного освітнього середовища навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

Крім того: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»  (обласна науково-методична проблема , ІІІ етап)

Стратегічним напрямком методичної роботи закладу є робота над єдиною методичною проблемою «Активізація роботи з інтеграції родинного та суспільного дошкільного виховання, з метою сприяння своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини» (у 2017-2018 н.р. І етап).

Виходячи з аналізу освітньо-виховного процесу за 2016-2017 навчальний рік, спираючись на вищезазначені нормативно-законодавчі документи, мету та освітні стратегії області та закладу,  педагогічний колектив КЗО ДНЗ № 207 ставить перед собою на новий 2017-2018 навчальний рік  та оздоровчий період такі     ЗАВДАННЯ:

1. Продовжувати оптимізувати розвивальний потенціал дітей, впроваджуючи у навчально-виховний процес новітні методики з національно-патріотичного виховання.

2. Активізувати роботу з інтеграції родинного та суспільного дошкільного виховання, з метою сприяння своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини.

3. Формувати гармонійно розвинену особистість та індивідуальних творчих потреб кожної дитини в  процесі  ігрової діяльності.

 

 

 

 

Завідувач  КЗО «Дошкільний навчальний

заклад (ясла-садок)  № 207»   ДМР                                                        Г.О. Куденко